Poprask na Laguně – 2007

Carlo Goldoni Odehrává se v Choizze  poblíž Benátek kolem roku 1760. Komedie POPRASK NA LAGUNĚ (Le Baruffe Chiozzotte, tj. „Rvačky v Chiozze, 1762) patří k vrcholům Goldoni dramatické tvorby. Tato tzv. nářeční komedie ze života rybářů městečka Chiozzy je pokládána za jeho hru nejlidovější a nejdokonalejší. Povykování, rvačky a žárlivost rybářů a jejich žen okouzlilo i […]

Datum publikace: 23.3.2006
Pojďte do divadla!
kdy: 2.7.2021
kde:Zámek J.Hradec
co: Muži a ženy